top of page

אמנות ההישרדות \ Naama Riba (Hebrew)

 לאחרונה התמקם ניר אדוני, שעובד בחלל קטן יחסית (45 מטרים רבועים). "חיפשתי הרבה זמן חלל תעשייתי, כזה שאפשר להרעיש בו ושיש בו הרבה חיבורי חשמל", הוא אומר. אדוני חוקר את נקודות המפגש הטעונות בעיר, בין החדש לישן, בין המוזנח והמתפורר למטופח והזקוף. העבודות שלו פיגורטיביות, מורכבות מדימויים ברורים שנגזרים מהעיר ושמודבקים או נבנים מחדש כמו אוניות, אבנים, צריחים, קירות ובתים. אחת מעבודותיו התייחסה למסגד חסן בק, ש"פשוט נעלם ליד מלון דיוויד 

 

אמנות ההישרדות: חיי האמנים בתל אביב נחשפים לעיני הציבור
​מאת נעמה ריבה
 
 


צילום: דור נבו

אינטרקונטיננטל" לדבריו, ולכן רק צריחו של המסגד נראה בעבודה שלו. "בעיר יש מלחמה, מאבקים ויחסי כוחות, והארכיטקטורה והביטוי שלה בעיר הופכים למקור ההשראה", מדגיש אדוני.

 

צילום: דור נבו

bottom of page